Δείγματα Κατασκευής Ιστοσελίδων

Meditest
Meditest
Το εργαστήριό meditest αποτελεί πρότυπο διαγνωστικό κέντρο στην παροχή υψηλών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ιδρυτής του είναι ο Dr. Μέριανος Ιωάννης Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος.